I Międzyuczelniana Konferencja Filozoficzna Kół Naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Akademii Ignatianum – „Postęp: uczłowieczenie czy odczłowieczenie?”


  • Miejsce: Kraków, ul. Bernardyńska 3
  • Termin: 13 maja 2015

Opis:

Na abstrakty o ilości znaków ≤ 1500 czekamy do 30. kwietnia br. pod adresem e-mail: animaest7@gmail.com

Organizatorzy:

Organizatorami wydarzenia są:,
Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII w Krakowie,
Koło Naukowe Studentów Wydziału Filozoficznego AI,
Koło Naukowe Historyków Studentów UPJPII w Krakowie.

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Radę Kół Naukowych UPJPII w Krakowie.
 

Program:

Wydarzenie znajduje się też na: