O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873): troska o duchowość troską o dobro społeczności


  • Miejsce: Centrum Resurrectionis (Sala Kapitulna), Kraków, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1
  • Termin: 28 lutego 2012

Opis:

Będzie to IV sympozjum z cyklu [i]Duchowość klasztorów polskich: Przekaz i komunikacja[/i].

Organizatorzy:

Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych UPJPII
Prowincja Polska Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
 

Program:

9.00 Eucharystia pod przewodnictwem J. E. ks. bpa Józefa Guzdka
10.30 ks. Wiesław Śpiewak CR, prowincjał - powitanie i otwarcie sympozjum
Sesja przedpołudniowa (10.40-13.15): przewodniczy ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR
1. ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (UPJPII)
Potrzeba przyjęcia obecności Boga w życiu osobistym i społecznym w świetle "Rozmyślań o męce Chrystusa Pana" Hieronima Kajsiewicza CR
2. ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (UPJPII)
Współczesne implikacje wychowawcze nauczania ks. Hieronima Kajsiewicza w formacji
3. dr hab. Izabela Kępka (UG)
Świat wartości zawarty w przepowiadaniu ks. Hieronima Kajsiewicza CR opisany językiem
Dyskusja
Przerwa (11.55-12.15)
4. ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII
Święci w dziejach Kościoła i Ojczyzny w kazaniach ks. Hieronima Kajsiewicza
5. ks. dr hab. Wojciech Zyzak, prof. UPJPII
Laikat i jego rola w odnowie moralnej i religijnej narodu w nauczaniu o. Hieronima Kajsiewicza
Dyskusja
13.15 Możliwość zwiedzania Centrum Resurrectionis (wystawa, muzeum, kaplica wschodnia)
Sesja popołudniowa (14.45-17.30): przewodniczy ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
1. ks. dr hab. Henryk Sławiński (UPJPII)
Aktualność homiletycznych wskazań o. Hieronima Kajsiewicza CR
2. ks. dr Kazimierz Mikucki CR (WSD Lwów)
Świat wartości ojca Hieronima Kajsiewicza na podstawie jego listów z podróży do Ameryki
3. dr Henryk Głębocki (UJ)
Kajsiewicz, zmartwychwstańcy i hrabia Adam Gurowski (1805-1866)
Dyskusja
Przerwa (16.00-16.30)
4. ks. dr Marcin Godawa (UPJPII)
Indywidualne doświadczenie bohatera romantycznego wobec Boga i Kościoła w powieści poetyckiej "Nunc dimittis, Domine" Hieronima Kajsiewicza
5. ks. dr Kazimierz Wójtowicz CR (Komisja Studiów Zmartwychwstańczych)
Hieronima Kajsiewicza początek drogi do ołtarza (okres paryski)
Dyskusja i zakończenie sympozjum
18.00 Nieszpory (kościół seminaryjny p.w. "Emaus")