dr Sławomir Cebula


 • Dyżur dydaktyczny:
  piątek 14.45-15.45 p. 212

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku na tle regulacji stosunków państwo-mniejszości wyznaniowe [w:] Bogusława Bednarczyk, Zbigniew Pasek, Piotr Stawiński [red.], Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2010, s. 121-127. [szukaj w bibliotece]
 • Miejsce religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. [w:] Tomáš Bubík, Henryk Hoffmann [red.], Pantheon: Náboženství a politika I, Pardubice: Univerzita Pardubice 2007, s. 96-106. [szukaj w bibliotece]
 • Fides et ratio. Model relacji pomiędzy wiarą a rozumem w nauce Kościoła katolickiego [w:] Tomáš Bubík, Aleš Prázný, Henryk Hoffmann [red.], Pantheon: Náboženství a věda, Pardubice: Univerzita Pardubice 2006, s. 55-62. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ochrona wolności sumienia i wyznania w polskim Kodeksie karnym [w:] Forum Teologiczne, XV, 2014 2014, s. 97-107. [szukaj w bibliotece]
  • Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet katolicki. Teksty - bibliografia - dokumenty [w:] Ateneum Kapłańskie, 625 2013, s. 603-604. [szukaj w bibliotece]
  • Obraza uczuć religijnych, czyli kontrowersje wokół artykułu 196 kodeksu karnego [w:] Studia Religiologica, 45 (4) 2012, s. 293-300. [szukaj w bibliotece]
  • Ustawodawstwo wyznaniowe w Polsce w opiniach przedstawicieli mniejszości religijnych [w:] Państwo i Społeczeństwo, 1 2010, s. 33-41. [szukaj w bibliotece]

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Wygłoszone Referaty:

  • Świadek i badacz – nieufność i wątpliwości. Jak stworzyć idealny związek? Dyskusja panelowa [podczas konferencji:] Mała ojczyzna - wielka (nie)pamięć. Historia opowiadana jako źródło do badania dziejów społecznych, 17 maja 2016, .
  • Tatarzy z Podlasia. Sprawozdanie z badań terenowych [podczas konferencji:] Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych, 10 marca 2016, .