Halina Czerna


doktorantka w Katedrze Metafizyki Wydziału Filozoficznego PAT. Interesuje się metodologią i filozofią percepcji, kognitywistyką, estetyką współczesną.

Artykuły: