Program Erasmus
Program Erasmus jest jednym z najbardziej znanych unijnych programów dla europejskich szkół wyższych. Został ustanowiony w 1987 r. jako program wyjazdów stypendialnych dla studentów (ERASMUS - jest skrótem European Community Action Scheme for the Mobility of University Students). Jego patronem jest holenderski filozof i czołowy humanista epoki Odrodzenia, Erazm z Rotterdamu (1466-1536).

W latach 90-tych program objął także inne niż wymiana studentów i pracowników formy współpracy między uczelniami z różnych krajów Europy. W 1995 r. został włączony do SOKRATESa - programu współpracy europejskiej w zakresie edukacji. Od 2007 r. stał się częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - stąd określenie LLP/Erasmus).

Jednym z ważniejszych celów programu LLP/Erasmus jest umożliwienie studentom/doktorantom odbycia części studiów za granicą a co za tym idzie m.in. poznania systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju, poszerzenia kompetencji językowych stypendysty, poprawienia umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Więcej informacji na stronie programu Erasmus:

www.erasmus.org.pl