Kaplica Bł. Jana Pawła II


31 maja 2011 r. została otwarta i poświęcona kaplica Bł. Jana Pawła II - pierwsza kaplica w Archidiecezji Krakowskiej nosząca imię Nowego Błogosławionego.
Kaplica znajduje się w podziemiach budynku dydaktycznego UPJPII przy ul. Franciszkańskiej 1 w Krakowie.

Kaplica ta jest efektem ciężkiej pracy wielu osób. Przede wszystkim wymienić trzeba w tym miejscu ks. dr. hab. Andrzeja Muszalę, pomysłodawcę powstania domu modlitwy na terenie uniwersytetu, nadzorującego jej powstanie na każdym etapie oraz kanclerza UPJPII, ks. Andrzeja Kopicza, który wygospodarował na ten cel środki finansowe. Wiele trudu w doprowadzenie dzieła do końca włożyli także rektor UPJPII, ks. prof. Władysław Zuziak oraz prorektor, ks. prof. Maciej Ostrowski. Za szczere zaangażowanie podziękować należy architektowi, panu Krzysztofowi Kliche oraz wykonawcy, panu Piotrowi Libeltowi. Celem, jaki przyświecał wszystkim, było stworzenie miejsca, gdzie studenci i pracownicy naszego uniwersytetu będą mogli wyciszyć się między zajęciami, odnawiać swoje siły i czerpać energię do realizowania codziennych obowiązków i dalszego wypełniania misji UPJPII, którą jest m. in. zgłębianie i promowanie myśli naszego Patrona, Jana Pawła II.

Poświęcenia kaplicy dokonał Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz naszej uczelni. Ks. Kardynał ofiarował na rzecz nowej kaplicy tabernakulum i ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej - oba te przedmioty znajdowały się w kaplicy Kurii Metropolitarnej przy ul. Franciszkańskiej 3, gdzie wiele czasu na modlitwie spędzał Ojciec Święty: najpierw jako arcybiskup krakowski, Kardynał Karol Wojtyła, a później także jako papież Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek do Polski. Ksiądz Kardynał podarował także przedmioty niezbędne do odprawiania Mszy Świętej - kielich, pateny, a także ornaty, alby i stuły. W czasie poświęcenia towarzyszyły nam także użyczone przez Księdza Kardynała relikwie Bł. Jana Pawła II: kawałek tkaniny z Jego ubrania oraz kropla krwi.

Z całego serca dziękujemy Ks. Kardynałowi, a także pozostałym darczyńcom- pracownikom UPJPII.

Kaplica będzie uczestniczyła w życiu uczelni.

Msze Święte będą w niej odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 13:15, w przerwie między zajęciami.