Wydawnictwo Naukowe


Adres:
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1, pok. 037
tel./faks 12 422 60 40
e-mail: wydawnictwo@upjp2.edu.pl

Dyrektor - mgr Sebastian Wojnowski
tel. 12 422 57 85 wew. 46
e-mail: sebastian.wojnowski@upjp2.edu.pl

Pracownicy Wydawnictwa:
mgr Rafał Bober
mgr Renata Komurka
mgr Paulina Paduchowska
red. Janusz Poniewierski
mgr Lucyna Sterczewska
red. mgr Katarzyna Romanek

***************
Księgarnia LOGOS

Publikacje ściśle naukowe są firmowane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Decyzję o opublikowaniu konkretnej pracy naukowej przez Wydawnictwo Naukowe podejmuje Senacka Komisja Wydawnicza.

Teksty do publikacji należy dostarczać w oddzielnym pliku tekstowym - .doc, .txt, .rtf - BEZ FORMATOWANIA!, natomiast materiały ilustracyjne (fotografie, wykresy, mapy) w formatach tiff., eps. lub pdf. Kwestie szczegółowe proszę ustalać bezpośrednio w Wydawnictwie Naukowym.


Zasady dla autorów

***************

Zamówienia proszę przesyłać droga elektroniczną na adres: wydawnictwo@upjp2.edu.pl
Przepraszamy za utrudnienia!

KATALOG WYDAWNICZY
KATALOG WYDAWNICZY (DO 2010 ROKU)