Kierunki studiów


studia wyższe

Kierunek Specjalność Typ Tryb
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
(IDiKS)
  Ist, IIst stacj, niestacj
  dziennikarstwo nowych mediów (dla naboru 2013/2014)
(IDiKS)
IIst stacj, niestacj
  dziennikarstwo specjalistyczne
(IDiKS)
Ist, IIst stacj, niestacj
  edukacja medialna i dziennikarska
(IDiKS)
Ist, IIst stacj, niestacj
  produkcja radiowo-telewizyjna (dla naboru 2013/2014)
(IDiKS)
IIst stacj, niestacj
  public relations
(IDiKS)
Ist, IIst stacj, niestacj
Filozofia
(WF)
  Ist, IIst stacj
  etyka stosowana
(WF)
IIst stacj
  filozofia ogólna
(WF)
IIst stacj
  filozofia umysłu i kognitywistyka
(WF)
IIst stacj
  filozofia w nauce / Philosophy in Science
(WF)
IIst stacj
  filozoficzne podstawy nauk kognitywnych
(WF)
IIst stacj
  religia w filozofii postsekularnej
(WF)
IIst stacj
Historia
(IH)
  Ist, IIst stacj
  archiwistyka
(IH)
Ist, IIst stacj
  doktryny polityczne i prawne
(IH)
Ist, IIst stacj
  Europa Wschodnia
(IH)
Ist, IIst stacj
  historia Kościoła
(IH)
Ist, IIst stacj
  moduł administracyjny
(IH)
Ist, IIst stacj
  moduł edytorski
(IH)
Ist, IIst stacj
  moduł turystyczny
(IH)
Ist, IIst stacj
Historia sztuki
(IHSziK)
  Ist, IIst stacj
  moduł 1 (dla naboru 2013/2014)
(IHSziK)
IIst stacj
  moduł 2 (dla naboru 2013/2014)
(IHSziK)
IIst stacj
Muzyka kościelna
(MIMK)
  Ist, IIst stacj
Nauki o rodzinie
(INoR)
  Ist, IIst stacj, niestacj
  niepełnosprawność w rodzinie
(INoR)
Ist stacj, niestacj
  poradnictwo i mediacje
(INoR)
Ist stacj, niestacj
Ochrona dóbr kultury
(IHSziK)
  Ist, IIst stacj
  moduł 1
(IHSziK)
Ist, IIst stacj
  moduł 2
(IHSziK)
Ist, IIst stacj
Praca socjalna
(IPS)
  Ist stacj, niestacj
  fakultet: praca socjalna z bezrobotnymi i bezdomnymi
(IPS)
Ist stacj, niestacj
  fakultet: praca socjalna z osobą chorującą psychicznie
(IPS)
Ist stacj
  fakultet: praca socjalna z osobą starszą
(IPS)
Ist niestacj
Teologia
(WT)
  jsm stacj
  teologia dla świeckich
(WT)
jsm stacj
  teologia kapłańska
(WT)
jsm stacj

studia doktoranckie

Kierunek Specjalność Typ Tryb
Filozofia
(WF)
  IIIst stacj
Historia
(IH)
  IIIst stacj
Teologia
(WT)
  licdr, IIIst stacj
  prawo kanoniczne
(WPK)
lick stacj

studia podyplomowe

Kierunek Specjalność Typ Tryb
Podyplomowe Studia "Symbolika w kulturze europejskiej"
(WHiDK)
  podyp pd
Podyplomowe Studia Asystent Rodziny (likwidacja z dniem 30.09.2014 r.)
(IPS)
  podyp pd
Podyplomowe Studia Mediacje Rodzinne
(INoR)
  podyp pd
Podyplomowe Studia Pastoralne
(WT)
  podyp pd
Podyplomowe Studia Superwizja w Zawodach Wsparcia Społecznego (likwidacja z dniem 30.09.2014 r.)
(IPS)
  podyp pd
Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej
(IPS)
  podyp pd
Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego
(INoR)
  podyp pd
Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa
(WHiDK)
  podyp pd
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki
(WF)
  podyp pd
Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej
(IPS)
  podyp pd
Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej
(WT)
  podyp pd
Podyplomowe Studia z zakresu Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych (wraz z Politechinką Krakowską)
(WHiDK)
  podyp pd
Studia Podyplomowe "Nauka i Religia"
(WF)
  podyp pd
Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu
(OSF)
  podyp pd