Podyplomowe Studia "Symbolika w kulturze europejskiej", 2013/14


Ogólna charakterystyka studiów

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Szczególnie polecamy podjęcie studiów nauczycielom (zwłaszcza przedmiotów humanistycznych), animatorom grup parafialnych, religijnych oraz organizacji i ruchów o charakterze społecznym i kulturowym, przewodnikom i pilotom grup turystycznych i pielgrzymkowych, pracownikom muzeów, katechetom, duszpasterzom, artystom oraz osobom zajmujących się sztuką i kulturą. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa Studiów Podyplomowych jest: zaliczenie wszystkich przedmiotów, przewidzianych planem studiów, przedmiotów oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej (np. w formie projektu, portfolio, prezentacji lub opracowania).

Dane teleadresowe

Godziny przyjęć stron