Fundacja


Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powstała w 1990 r.

Została powołana przez Fundatorów: J. Em. Ks. Kardynała dr Franciszka Macharskiego oraz J.M. Ks. prof. zw. dr hab. Wacława Świerzawskiego-ówczesnego Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (PAT), aby wspierać Uniwersytet we wszelkich poczynaniach, zmierzających do rozbudowy majątku Uczelni, a także pomocy finansowej w realizacji zadań w dziedzinie nauki oraz kształcenia kadry naukowej i studentów. Jednym z zadań jest również propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć UPJPII i samej Fundacji.

W trakcie blisko 20-letniej działalności, Fundacja gromadziła środki finansowe oraz otrzymywała dary rzeczowe od osób prywatnych, firm, instytucji, szukała dofinansowań i dotacji ze strony gminy i Państwa.

Dzięki wpłatom naszych Darczyńców, często symbolicznym, ale systematycznym, Fundacja mogła wesprzeć budowę Biblioteki UPJPII, która powstaje na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kwotą blisko 2 mln. złotych. Wspierała także wielokrotnie działalność organizacji studenckich i pracę naukowców.

Od początku kadencji Zarząd podjął się trudnego zadania rozwoju działalności Fundacji. Od trzech lat Fundacja otrzymuje dotacje państwowe, wygrywając konkursy o granty.

W 2009 r. Fundacja zrealizowała dwa projekty współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Były nimi: dofinansowanie wyjazdu pracowników Uniwersytetu, w celu archiwizacji dokumentów Kościoła i Hospicjum Św. Stanisława w Rzymie oraz wsparcie dla Chóru Psalmodia przy realizacji projektu promującego Polskę i Uczelnię w Niemczech i krajach Beneluxu, poprzez koncerty muzyki współczesnej i dawnej. Wsparcie otrzymało także czasopismo PATOS, Duszpasterstwo Akademickie "Patmos" w podróży śladami Św. Pawła, Konferencja "Z Wami jestem chrześcijaninem".

W listopadzie 2009 r. Fundacja po raz pierwszy ogłosiła konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów przedstawionych przez organizacje studenckie UPJPII. Komisja wybrała 15 najciekawszych pomysłów, które są w realizacji przez cały 2010 r. Do realizacji wybrano pomysły, promujące naukę i wiedzę, poprzez konferencje, warsztaty, wystawy, objazdy naukowe, powiększanie zasobów bibliotecznych.

Od 2008 roku Fundacja realizuje największy swój projekt, a mianowicie budowę organów, które w przyszłości mają służyć studentom Międzyuczelnianego Kierunku Muzyki Kościelnej. Organy te, wyprodukowane przez znaną firmę niemiecką KLAIS, będą należały do jednych z największych instrumentów koncertowych w Krakowie. Budowa ich ma potrwać do 2011 roku i jest finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Fundacji. Po zakończeniu budowy, instrument zostanie przekazany Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II.

Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do wspierania działalności naszej Fundacji. Od tego uzależniony jest dalszy rozwój jej działalności, a w perspektywie także rozwój Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

[right]Z poważaniem[/right]


[right]Ks. mgr Andrzej Kopicz -
Prezes Zarządu[/right]