Rekrutacja 2012/2013


*************

REKRUTACJA
e-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

*************

REKTORAT
tel. +48 12 421 84 16
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

*************

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
tel. +48 12 370 86 08
e-mail: WF@upjp2.edu.pl

Kierunek: FILOZOFIA
- specjalność: etyka stosowana
- specjalność: filozofia umysłu i kognitywistyka
- specjalność: religia w filozofii postsekularnej

*************

WYDZIAŁ HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
tel. +48 12 370 86 16
e-mail: WH@upjp2.edu.pl

Kierunek: HISTORIA
- specjalność: archiwistyka
- specjalność: doktryny polityczne i prawne
- specjalność: Europa Wschodnia
- specjalność: historia Kościoła


Kierunek: HISTORIA SZTUKI

Kierunek: MUZYKA KOŚCIELNA

Kierunek: OCHRONA DÓBR KULTURY

*************

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
tel. +48 12 370 86 01
e-mail: WNS@upjp2.edu.pl

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
- specjalność: dziennikarstwo
- specjalność: edukacja i kultura medialna
- specjalność: public relations

Kierunek: NAUKI O RODZINIE
- studia pierwszego stopnia
- studia drugiego stopnia

*************

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
el. +48 12 421 89 45
e-mail: WT@upjp2.edu.pl

Kierunek: TEOLOGIA
- specjalność: Biblia w kulturze
- specjalność: katechetyczno-pastoralna
- specjalność: kultura chrześcijańska
- specjalność: turystyka religijna

Kierunek: TEOLOGIA - dla sióstr zakonnych
- specjalność: duchowość
- specjalność: katechetyka
- specjalność: kultura i edukacja religijna

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY SEKCJA W TARNOWIE
tel. +48 14 622 33 31
e-mail: wteol@diecezja.tarnow.pl

Kierunek: TEOLOGIA - Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
- specjalność: kapłańska (dla alumnów WSD)
- specjalność: katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych)
- specjalność: socjalno-charytatywna (studia dla osób świeckich i zakonnych)