I uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010 UPJPII