Senat


  ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII
  Rektor


  ks. prof. zw. dr hab. Maciej Ostrowski
  Prorektor ds. ogólnych i studenckich oraz polityki kadrowej


  ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
  Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej


  ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII
  Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej


  ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski
  Dziekan Wydziału Nauk Społecznych


  ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII
  Dziekan Wydziału Filozoficznego


  ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII
  Dziekan Wydziału Teologicznego


  ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII
  Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego


  ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII
  Dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie


  ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM
  Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego WT


  ks. dr hab. Roman Bogacz
  delegat Wydziału Teologicznego


  ks. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, prof. UPJPII
  delegat Wydziału Filozoficznego


  ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. UPJPII
  delegat Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego


  ks. dr hab. Andrzej Baczyński, prof. UPJPII
  delegat Wydziału Nauk Społecznych


  ks. prof. dr hab. Józef Stala
  delegat Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie


  dr Krzysztof Gurba
  delegat młodszych pracowników nauki


  ks. dr Grzegorz Godawa
  delegat młodszych pracowników nauki


  ks. mgr Andrzej Kopicz
  Kanclerz


  mgr Justyna Kosoń
  przedstawiciel pracowników administracyjnych


  mgr Marta Wójtowicz-Kowalska
  przedstawiciel pracowników administracyjnych


  mgr Wojciech Cichoń
  delegat doktorantów


  Aleksandra Zachara
  delegat studentów


  Mateusz Bochenek
  delegat alumnów seminarium duchownego  stali goście:

  mgr Michalina Betlej
  kwestor

  mgr Monika Wiertek
  rzecznik prasowy