Władze


Najwyższą władzę Uczelni stanowi ciało kolegialne jakim jest Senat. Jego przewodniczącym jest Rektor, którego pracę wspomagają Prorektorzy. W imieniu Stolicy Apostolskiej kontrolę nad Uniwersytetem sprawuje Wielki Kanclerz.