Kalendarium


  K A L E N D A R I U M
  ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012


  Semestr zimowy 2011/2012


  23 IX (piątek) Rozpoczęcie zajęć dla studiów niestacjonarnych
  30 IX (piątek) Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej
  02 – 04 IX Rekolekcje dla studentów «Na dobry początek»
  03 X (poniedziałek) Rozpoczęcie zajęć studiów stacjonarnych
  17 X (poniedziałek) Inauguracja roku akademickiego
  Msza św. w kolegiacie św. Anny godz. 10.00
  Uroczyste otwarcie roku akademickiego w sali Filharmonii Krakowskiej godz. 12.00
  23 X (niedziela) Hołd składany św. Janowi z Kęt
  Msza św. w kolegiacie św. Anny godz. 17.00
  21 XI (poniedziałek) Msza św. za zmarłych pracowników naukowych wyższych uczelni
  miasta Krakowa - kolegiata św. Anny godz. 18.00
  27 XI, 4 XII, 11 XII (niedziele) Rekolekcje adwentowe dla studentów
  8 XII (czwartek) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP; 30 rocznica powołania PAT
  Święto Fundacji im. Św. Król. Jadwigi dla UPJPII
  Msza św. w kościele św. Marka godz. 17.00
  14 XII (środa) Opłatek studentów UPJPII
  Msza św. w kościele św. Marka godz. 17:00
  Spotkania wydziałowe 18:15
  23 XII - 02 I Przerwa świąteczna (dla kier. Muzyka Kościelna: 22 XII – 02 I)
  11 I (środa) 615 rocznica powołania Wydz. Teologicznego w Akademii Krakowskiej (UJ)
  Msza św. i uroczyste promocje w katedrze wawelskiej godz.10.00
  28 I (sobota) Zakończenie zajęć dla studiów stacjonarnych (dla kier. Muzyka Kościelna: 25 I)
  30 I – 11 II Zimowa sesja egzaminacyjna (dla kier. Muzyka Kościelna: 26 I – 04 II)
  13 – 18 II Przerwa zimowa (dla kier. Muzyka Kościelna: 6 – 11 II)
  20 – 25 II Zimowa sesja poprawkowa

  Semestr letni 2011/2012


  13 II (poniedziałek) Rozpoczęcie zajęć dla kierunku Muzyka Kościelna
  20 II (poniedziałek) Rozpoczęcie zajęć semestru letniego (dla kier. Muzyka Kościelna: 13 II)
  22 – 26 II Rekolekcje wielkopostne dla kleryków
  5 – 7 III Rekolekcje wielkopostne dla studentów
  05 IV – 10 IV Przerwa wielkanocna (dla kier. Muzyka Kościelna: 5 – 11 IV)
  08 V (wtorek) Uroczyste promocje w kolegiacie św. Anny – godz. 12.30
  15 VI (piątek) Zakończenie zajęć dla studiów stacjonarnych (dla k. Muzyka Kościelna: 7 VI)
  18 – 30 VI Letnia sesja egzaminacyjna (dla kier. Muzyka Kościelna: 8 – 21 VI,
  dla III LIC: 8 – 14 VI)
  19 VI (wtorek) Trzecia rocznica podniesienia Papieskiej Akademii Teologicznej
  do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  1 VII – 09 IX Przerwa letnia
  10 – 19 IX Letnia sesja poprawkowa (dla kier. Muzyka Kościelna: 17 – 22 IX)  Okolicznościowe dni wolne od zajęć
  w roku akademickim 2011/2012:


  31 X (poniedziałek)
  12 XI (sobota)
  30 IV (poniedziałek)
  2 V (środa)
  4 V (piątek)
  5 V (sobota)  Godziny rektorskie
  w roku akademickim 2011/2012:


  2 XI (środa) do godz. 13.00
  21 XI (poniedziałek) od godz. 17.30
  8 XII (czwartek) od godz. 16.30
  14 XII (środa) od godz. 16.30
  22 XII (czwartek) od godz. 13.00
  11 I (środa) od godz. 9.30 – 13.00
  5 – 7 III od godz. 18.00
  4 IV (środa) od godz. 13.00
  8 V (wtorek) od godz. 11.30 – 15.00
  ____________________ Juwenalia