Archiwum


  Adres:
  30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
  tel. 12 421 84 40 w. 111, 12 423 50 05 w. 111, 12 423 50 12
  e-mail: archiwum@upjp2.edu.pl

  Godziny przyjęć stron:

  Opiekun - ks. dr hab. Andrzej Bruździński

  Sekretarz - mgr Lidia Lis

  Od 26.04.2011 r. Archiwum UPJPII czynne dla czytelników 9.00 - 15.00. Wejście od południowej strony budynku Biblioteki UPJPII.

  Celem Archiwum jest gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z działalnością Uniwersytetu oraz prac naukowych przedstawianych w celu uzyskania stopni naukowych na poszczególnych wydziałach. Sposób korzystania z zasobów archiwalnych określa Regulamin Archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej PAT) zatwierdzony przez Senat PAT dnia 1 kwietnia 1989 r. Zasoby archiwalne podlegają specjalnej ochronie i mogą być udostępniane za pisemną zgodą dziekana właściwego wydziału.

  Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych

  Inwentarz prac dyplomowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II obsługiwany jest przez zewnętrzny system Fidkar. Kliknięcie w link spowoduje otwarcie bazy w nowym oknie.

  Inwentarz prac dyplomowych