Samorząd Studencki


Adres:
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1
tel. 12 422 57 85 w. 39
e-mail: samorzad@upjp2.edu.pl
GG: 9590945

Opiekun - ks. dr Wojciech Węgrzyniak

Samorząd kieruje się trzema priorytetami:
1. ochroną praw studentów
2. animacją życia studenckiego
3. ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizujemy także wyjazdy studenckie, imprezy okolicznościowe związane ze studiami, szkolenia, a także staramy się realizować pomysły studentów.

Najwyższym organem Samorządu Studenckiego jest Rada Uczelniana (RUSS), która w swej działalności kieruje się Regulaminem Samorządu Studentów UPJPII w Krakowie (zob. załącznik do uchwały Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PAT z dn. 27 X 1999r., zatwierdzony przez Senat PAT w Krakowie dn. 8 XI 1999 r.).

W skład RUSS wchodzą:
Przewodniczący oraz Zarząd Samorządu Studenckiego,
Członkowie Rad Wydziałowych Samorządu Studenckiego.

Komisje Stałe Samorządu Studenckiego: Rewizyjna, Uczelniana Wyborcza, Kultury i Promocji, Nauki i Dydaktyki, Socjalno-Ekonomiczna, Prawna.

Przy Samorządzie Studenckim działa czasopismo studenckie "Patos" (www.patos.pl), które porusza istotne problemy akademickiego życia społecznego i kulturalnego. Na jego łamach swoje refleksje wyrażają zarówno studenci, jak i ich profesorowie. Materiały redakcyjne można wysyłać na e-mail: redakcja.patos@wp.pl

Przy Samorządzie Studenckim działają również koła naukowe i organizacje studenckie.