Informacje


  Kaplica bł. Jana Pawła II

  1. Kaplica jest miejscem ciszy, modlitwy i skupienia dla wykładowców i studentów. Uprasza się o uszanowanie tego i nie prowadzenie głośnych modlitw poza Eucharystią, Liturgią Godzin oraz modlitwami okolicznościowymi (np. rocznikowymi)

  2. Kaplica jest otwarta od 7.00 do 20.00 (w soboty – do 18.00).

  3. Msza św. odprawiana jest codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 13.15. Zapraszamy księży do koncelebry.

  4. Jeśli jakiś ksiądz pragnie odprawić mszę św. w innym czasie, proszony jest o wpisanie tego wcześniej na tablicy przed kaplicą, celem poinformowania osób, które chciałyby wziąć udział w Eucharystii sprawowanej przez niego.

  5. Klucze do szafy z paramentami liturgicznymi oraz do tabernakulum znajdują się na portierni. Księża-goście spoza UPJPII proszeni są o okazanie celebretu celem otrzymania kluczy oraz wpisanie się do zeszytu na portierni.

  6. Uprasza się o nie pozostawianie w kaplicy ulotek, gazet, prywatnych modlitw oraz o niedokładanie spontaniczne elementów do wystroju kaplicy (kwiatów, medalików, obrazków itp…)

  7. Uprasza się o niewynoszenie krzeseł z kaplicy do innych miejsc.

  8. O porządek i czystość w kaplicy troszczą się każdorazowo studenci I roku teologii dla świeckich UPJPII.