Komisje senackie


  Komisja ds. Rozwoju Uczelni:
  ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal - przewodniczący
  ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski
  ks. dr hab. Andrzej Baczyński, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Tadeusz Dzidek, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII
  ks. mgr Andrzej Kopicz
  dr hab. Małgorzata Duda - sekretarz

  Komisja Wydawnicza:
  Ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII - przewodniczący
  ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM
  ks. prof. dr hab. Józef Makselon
  ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński
  ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII
  mgr Sebastian Wojnowski
  ks. mgr Andrzej Kopicz
  s. dr Tereza Obolevich - sekretarz

  Komisja Biblioteczna:
  ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UPJPII - przewodniczący
  ks. prof. dr hab. Jacek Urban
  ks. dr hab. Jan Bednarczyk
  dr Małgorzata Janiak
  ks. dr Marek Leśniak
  ks. mgr Andrzej Kopicz
  dr Stanisława Postawa - sekretarz

  Komisja ds. Kontaktów z Zagranicą:
  ks. dr hab. Andrzej Witko, prof. UPJPII - przewodniczący
  ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
  ks. dr hab. Jan Szczurek, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Jan Dziedzic
  ks. dr hab. Henryk Sławiński
  dr Krzysztof Gurba
  s. mgr Edyta Czerwińska
  dr Joanna Mysona Byrska - sekretarz

  Komisja ds. Wspomagania Działalności Naukowej UPJPII
  ks. prof. dr hab. Józef Stala - przewodniczący
  ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Jan Bednarczyk
  o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap
  ks. dr Wojciech Grygiel FSSP
  ks. dr Wacław Umiński CM
  mgr Władysław Szczęch
  mgr Iwona Przepióra - sekretarz

  Komisja Prawna:
  ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM - przewodniczący
  dr hab. Izabela Dobosz prof. UPJPII
  ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Tomasz Rozkrut, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Piotr Majer
  ks. dr Marek Gołąb - sekretarz
  przedstawiciel Kancelarii Prawnej
  Konsultorzy:
  prof. dr hab. Wacław Uruszczak
  ks. dr Bronisław Fidelus

  Komisja Socjalna:
  ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski - przewodniczący
  ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś
  ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Jan Dziedzic
  ks. mgr Andrzej Kopicz
  mgr Małgorzata Sroka - sekretarz

  Komisja Administracyjna:
  ks. prof. zw. dr hab. Maciej Ostrowski - przewodniczący
  ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
  ks. mgr Andrzej Kopicz

  Komisja Budżetowa:
  ks. prof. zw. dr hab. Maciej Ostrowski - przewodniczący
  ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski
  ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII
  ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
  ks. mgr Andrzej Kopicz

  Komisja Stypendialna:
  ks. prof. zw. dr hab. Maciej Ostrowski - przewodniczący
  ks. dr hab. Wojciech Zyzak, prof. UPJPII
  dr Marek Hałaburda
  ks. dr Antoni Świerczek
  o. dr Marek Urban CSsR
  ks. mgr Andrzej Surowiec
  mgr Ryszard Peschak
  Teresa Słapak
  Aleksandra Zachara
  kl. Mateusz Bochenek
  Katarzyna Sadowska
  Olga Dajewska
  Łukasz Rzepka
  Karolina Trzop
  Szymon Jarosiński
  Anna Kuciel
  Grzegorz Siata

  Odwoławcza Komisja Stypendialna
  o. dr Marek Urban CSsR
  Teresa Słapak
  Paweł Janika
  Barbara Mamica
  Wioleta Skrętkowska

  Komisja Dyscyplinarna ds. pracowników naukowych:
  ks. prof. dr hab. Tomasz Bolesław Jelonek - przewodniczący
  o. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB
  ks. prof. dr hab. Józef Makselon

  Komisja Dyscyplinarna ds. studenckich:
  ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
  ks. prof. dr hab. Stanisław Piech
  ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII
  ks. dr Antoni Świerczek
  ks. dr Marek Urban CSsR
  przedstawiciel studentów