O bibliotece


Historia

Biblioteka UPJPII w Krakowie nawiązuje do tradycji biblioteki, utworzonego w 1397 roku, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział ten, po wielowiekowej przynależności do Uniwersytetu, został w 1954 r., mocą jednostronnej decyzji władz państwowych, przeniesiony do utworzonej wówczas w Warszawie Akademii Teologii Katolickiej - obecnie Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Decyzja ta nie przerwała jednak faktycznego i kanonicznego istnienia i działania Wydziału Teologicznego w Krakowie, co znalazło to potwierdzenie w dekrecie Stolicy Apostolskie. W 1974 r. nadano mu nazwę Papieskiego Wydziału Teologicznego, który 8 grudnia 1981 r. decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II wyrażoną w Motu proprio "Beata Hedvigis" został przekształcony w Papieską Akademię Teologiczną z trzema wydziałami: teologicznym, filozoficznym i historii Kościoła.

Po 1954 roku zaczęto od nowa tworzyć bibliotekę naukową, będąca warsztatem pracy profesorów i studentów Wydziału Teologicznego. Przejęła ona częściowo księgozbiór Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, zaś od 1981 r. działa jako Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dziś Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).