Warsztaty


Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII organizuje serię spotkań, adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach Warsztatów Historycznych.