Wielki Kanclerz


  Jego Eminencja
  ks. kard. dr Stanisław DZIWISZ
  Ur. 27 IV 1939 r. w Rabie Wyżnej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Karola Wojtyły 23 VI 1963 r. W 1981 r. otrzymał tytuł doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

  W latach 1966-1978 był kapelanem ks. kard. Karola Wojtyły. Następnie pełnił funkcję sekretarza osobistego Jana Pawła II od chwili wyboru do ostatnich dni jego Pontyfikatu (1978-2005).

  W 1995 r. został Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, w 1996 r. protonotariuszem apostolskim, a w 1997 r. Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej w Krakowie. W 1998 r. został mianowany biskupem tytularnym San Leone i drugim prefektem Domu Papieskiego. Sakrę biskupią przyjął z rąk Jana Pawła II dnia 19 III 1998. Został podniesiony do godności arcybiskupiej w 2003 r.

  Odznaczony m.in. medalem Bene merenti PAT, dyplomem doktora honoris causa KUL.
  Dnia 3 czerwca 2005 roku papież Benedykt XVI mianował Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, kreowany kardynałem 24 marca 2006 r.


  Zdjęcie jest własnością Kurii Metropolitalnej w Krakowie.