Kontakt


  Pracownia Radiowa UPJPII

  Adres:

  31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1, sala 103
  e- mail: radio@upjp2.edu.pl

  Godziny przyjęć stron:


  Dyrektor - ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
  e-mail: mdrozdz@rdn.pl

  Redaktor Naczelna - red. Magdalena Dobrzyniak
  e-mail: magda.dobrzyniak@gmail.com
  Dyżur: piątek, godz. 12.00 - 12.45

  Promocja - Klaudyna Wlazło
  e-mail: klaudynawlazlo@gmail.com