Patronaty


  Konwersatoria Krakowskie 2012

  ***

  Ogólnopolski konkurs "Tischnerowskie Ślady",
  organizowany przez Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, finał 15 marca 2012 r.

  ***

  Szlachetna Paczka Edycja 2011

  ***

  Rekolekcje dla maturzystów i nie tylko
  27-30 grudnia 2011

  ***

  I Krakowskie Dni Daru Człowieka dla Człowieka
  4-11 XII 2011

  ***

  Pierwszy Klub Honorowych Dawców Krwi "Cracovia Pasy"
  IV turniej piłki nożnej "Cracovia Pasy Club" im. Jana Pawła II

  ***

  Projekt 50+ NOWY WIEK KULTURY

  Organizator:
  Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie

  ***

  Konferencja Człowiek dla człowieka. Współczesne wyzwania wolontariatu
  1 grudnia 2011 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

  ***

  Wystawa "Był duszą Waszego Zgromadzenia", poświęcona o. Piotrowi Semenence
  18.11- 2.12. 2011

  ***

  X Dni Długoszowskie
  18-25 IX 2011 w Kłobucku; 14-15 X 2011 w Krakowie

  ***

  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba
  3-4 września 2011 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

  ***

  Ogólnopolskie Dni Zniżek Studenta JAZONY 2011
  www.znizkistudenta.pl

  ***

  Konkurs na Najlepszego Studenta Primus Inter Pares 2011
  www.primus-inter-pares.pl

  Organizator:
  Zrzeszenie Studentów Polskich

  ***

  STUDENCKI NOBEL 2011
  www.studenckinobel.pl

  Organizator:
  Niezależne Zrzeszenie Studentów

  ***

  Bożonarodzeniowa zbiórka darów dla ubogich dzieci z Ukrainy
  www.knsew.pl

  Organizator:
  Koło Naukowe Studentów Europy Wschodniej

  ***

  XXI Olimpiada Teologii Katolickiej - Kraków 2011
  finał 17-19 marca 2011
  www.otk.pl

  Organizator:
  Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitarnej w Krakowie

  ***

  Ogólnopolska XXVIII Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę
  ,
  2-4 marca 2011