Koła i organizacje studenckie


Na naszej Uczelni działalność naukową prowadzą następujące koła naukowe studentów zarejestrowane w Rejestrze Uczelnianych Organizacji Studenckich Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II:

Koło Naukowe Studentów Filozofii
e-mail:
www: http://sites.google.com/site/knsfupjpii/

Prezes: Mikołaj Małecki
Wiceprezes: Zofia Sajdek
Skarbnik: Magdalena Dudek
Opiekun: dr Adam Workowski, e-mail:

Działalność:
- Organizacja corocznych, ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu „Wokół myśli Michała Hellera”: „Człowiek we Wszechświecie” (2008), „Wymiary czasu” (2009), „Racjonalność Boga” (2010)
- Publikacja monografii zawierającej materiały pokonferencyjne
- Patronat nad czasopismem „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki”
- Partner międzynarodowego projektu Philosophical Think Tank
- Cykliczne spotkania z przedstawicielami krakowskiego środowiska intelektualnego pod nazwą „Spotkanie w Bramie” (od 2010)
- Organizacja kursu dotyczącego metafizyki A.N. Whiteheada (2010/2011)
- Cotygodniowe merytoryczne spotkania poszczególnych Sekcji
- Realizacja projektów badawczych, m.in. Filozoficzne nurty współczesnego Krakowa; Klucz do procesualizmu; Problem duszy (ψυχή) w myśli starożytnej
- Prowadzenie księgozbioru liczącego kilkaset pozycji
- A przede wszystkim: rozwój intelektualny w przyjaznej atmosferze!

Sekcje:

* Sekcja Filozofii Teoretycznej
* Sekcja Filozofii Procesu
* Sekcja Estetyki
* Sekcja Filozofii Starożytnej

***************

Koło Naukowe Teologów
www: www.kolonaukoweteologow.wordpress.com
e-mail: knt.upjp2@gmail.com
Przewodniczący: Artur Sułowski - tel. kom. 664 567 561
Wiceprzewodniczący: Piotr Popiołek - tel. kom. 697 095 042
Opiekun Koła: Dr Marek Kita

Koło Naukowe Teologów UPJPII zrzesza studentów i doktorantów, których nurtujące pytania związane z Bogiem, człowiekiem i światem.
Do tej pory przeanalizowaliśmy kilka tematów i zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję o tym samym tytule. Na dalszych spotkaniach koła realizujemy kolejne zagadnienia z projektu zamieszczane na plakatach i wywieszane na Uniwersytecie.
Prócz zagadnień z projektu, dołączamy tematy nurtujące uczestników koła w danym momencie, a wpisujące się w bardzo obszerny temat projektu.
Co jakiś czas współorganizujemy spotkanie z Kołem Naukowym Studentów Filozofii UPJPII oraz Kołami Historyków tejże uczelni, lub zapraszamy gości z wybranej dziedziny wiedzy.
Inną działalnością Koła jest udział w organizowanych przez inne uczelnie konferencjach, włączanie się w Targi Edukacyjne oraz Festiwal Nauki.
W miarę możności finansowych wydajemy również publikacje pokonferencyjne oraz rocznik Koła "Arché Studia teologiczno-filozoficzne".

Publikacje:

"Dobro w myśli wielkich teologów i filozofów";
pierwszy i drugi tom "Arché Studia teologiczno-filozoficzne";
"Piękno w myśli wielkich teologów i filozofów";
W przygotowaniu "Chrześcijańskie poszukiwania odpowiedzi na wyzwania współczesności".

***************

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki
e-mail: knshs.pat@gmail.com
Przewodniczący: Karolina Wawok

***************

Koło Naukowe Archeologów Chrześcijańskich
e-mail: knach@vp.pl
Patronem Koła jest św. Helena Cesarzowa.
Przewodniczący: Kamil Bogusz - tel. kom. 785 940 626
Wiceprzewodniczący: Ewa Dusik
Opiekunowie: dr Józef Cezary Kałużny oraz dr Jacek Górski.

***************

Koło Naukowe Historyków Studentów
e-mail: knhpat@gmail.com, knh.upjp2@gmail.com
Patronem Koła jest św. Józef Bilczewski.
p.o. Prezesa: Delfina Kościółek - tel. kom. 603 969 706
p.o Wiceprezesa: Karol Wojtas - tel. kom. 696 896 764
Opiekun: ks. dr Wacław Umiński CM.

Koło tworzy grupa studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, którzy
wspólnie rozwijają pasje i poszerzają zainteresowania poprzez działalność w Kole.
Wdrażają członków Koła do pracy naukowej i badawczej.
Organizują i uczestniczą w sesjach naukowych, konferencjach w całej Polsce.
Organizują wyjazdy naukowe po Polsce i Europie.

Publikacje Koła:
Kultura i obyczajowość średniowiecza: materiały z konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Media Tempora i Koło Naukowe Historyków Studentów PAT
, 16 V 2008, red. Katarzyna Płaszczyńska, Kraków 2008.
Kościół francuski na przestrzeni dziejów: materiały z konferencji zorganizowanej 13 III 2009 r. przez Koło Naukowe Historyków Studentów PAT z objazdu naukowego po Francji, zespół red. Wacław Umiński, Łukasz Lichter, Delfina Kościółek, Kraków 2009.

***************

Koło Naukowe Studentów Europy Wschodniej
e-mail: knsew.pat@gmail.com
Przewodniczący: Tomasz Krzyżowski
Wiceprzewodniczący: Łukasz Gędłek
Opiekun: dr Jakub Sadowski

Koło Naukowe Studentów Europy Wschodniej (KN-SEW) powstało w marcu 2007 roku, założone z inicjatywy studentów Historii Europy Wschodniej na Wydziale Historii Kościoła przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Głównym celem KN-SEW jest rozwijanie i kształtowanie życia naukowego i badawczego dotyczącego historii i szeroko pojmowanej kultury krajów Europy Wschodniej wśród studentów. A ponadto: rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, zwłaszcza z krajami Europy Wschodniej i współpracy naukowej z nimi, gromadzenie informacji, opisów, zdjęć, zabytków, materiałów itp. dotyczących krajów Europy Wschodniej i związanych z nimi historycznie i kulturowo Polski.
Naszym priorytetem jest chęć podróżowania do krajów zza Wschodniej granicy, aby dotknąć ich historii i znaleźć się w obrębie ich kultury. Staramy się brać udział w różnych konferencjach, wykładach i sympozjach naukowych. Także sami organizujemy wykłady i pokazy zdjęć dotyczące naszych zainteresowań.

***************

Dziennikarskie Koło Naukowe
www: www.dziennikarskiekolo.pl
Przewodniczący: Dawid Kaczmarczyk, e-mail: kaczmarczyk.dawid@gmail.com
Zarząd: Krystyna Puszkar, Andrzej Klimek, Miłosz Kluba, Bartłomiej Cabaj
Opiekun: Krzysztof Gurba

Dziennikarskie Koło Naukowe jest młodą organizacją. Piszemy projekty, organizujemy wyprawy oraz ciekawe spotkania tematyczne. Nic, co związane z mediami, nie jest nam obce. Przyciągamy studentów naszego kierunku i pasjonatów dziennikarskiego zawodu. Odkryj w sobie magnes i daj się przyciągnąć. Razem współtwórzmy medialną rzeczywistość.

***************

Koło Naukowe Studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej
tel. 12 658 23 30
e-mail:
Przewodniczący: lic. Wojciech Szczerba - tel. kom. 503 627 872
Opiekun: s. dr Suzana Ferfoglia

Działalność Koła:
1. Cele Koła:
a. krzewienie muzyki kościelnej
b. pogłębianie wiedzy o muzyce kościelnej: organowej, chóralnej
i chorału gregoriańskiego
c. pogłębianie wiedzy o budownictwie organowym
d. refleksja teologiczna o muzyce
e. współpraca z innymi Kołami Naukowymi na forum polskim i międzynarodowym

Koło realizuje wymienione cele poprzez:
a. organizowanie koncertów organowych, chóralnych, nabożeństw
z udziałem scholi gregoriańskiej
b. organizowanie warsztatów muzyki organowej, emisji głosu,
dyrygowania albo z chóralistyki
c. organizowanie wycieczek do miejsc, w których znajdują się
zabytkowe organy
d. organizowanie spotkań z osobami znaczącymi dla środowiska
artystycznego i naukowego.

Akademickie Koło Wolontariatu Caritas
Przewodnicząca: Jadwiga Rejdych
e-mail: akc.wolontariat.upjp2@gmail.com