Aktualności


  Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

  Organizator zbiórki: Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków.

  Nazwa organu i nr pozwolenia:
  Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia nr BP 5022-67/10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 2010 r.

  Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej.

  W wyniku przeprowadzonej zbiorki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 3.401,97 złotych (słownie trzy tysiące czterysta jeden złoty i dziewięćdziesiąt siedem groszy).

  Zbiórka była przeprowadzona na terenie Gminy Miejskiej Kraków w następujących formach:

  1. Zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestorskich. Zebrano kwotę 1.191,97 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy).
  2. Sprzedaż cegiełek na kwotę 2.210 zł (słownie dwa tysiące dwieście dziesięć złotych)

  Zebrane środki zostały wpłacone na konto bankowe o numerze 25 1240 4533 1111 0010 3634 2650.

  Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:

  1. Wsparcie organizacji studenckich Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
  W ramach realizacji celu Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII otrzymało dofinansowanie w kwocie 1.601,97 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset jeden złoty i dziewięćdziesiąt siedem groszy).

  2. Wsparcie Funduszu Stypendialnego Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W ramach realizacji celu ufundowano jedno stypendium w kwocie 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

  W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty:
  Zakup: obrazków – 100 zł; puszki kwestorskie 3 szt. – 90 zł; koszulki 10 szt. - 511,31 zł; czapeczki - 10 szt. – 171,71. Razem 873,02 zł.


  Dofinansowanie inicjatyw i przedsięwzięć organizacji studenckich UPJPII na rok akademicki 2011/2012

  Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie organizuje kolejny konkurs na dofinansowanie inicjatyw i przedsięwzięć organizacji studenckich UPJPII na rok akademicki 2011/2012. Wnioski prosimy składać do dnia 15 grudnia 2011 r.
  Równocześnie przypominamy o złożeniu sprawozdania z projektów realizowanych w bieżącym roku do dnia 10 grudnia 2011 r. Wnioski o dofinansowanie nowych projektów oraz sprawozdanie z realizacji tegorocznych prosimy składać u p. mgr Małgorzaty Sroki, w sekretariacie Kanclerza UPJPII, przy ul. Kanoniczej 25.
  [right]Zarząd Fundacji[/right]


  Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński (1948-2011)  10 lutego 2011 r. odszedł do Pana Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński.
  Był on wybitnym człowiekiem nauki, wykładowcą, gorliwym Pasterzem, pogodnym człowiekiem, który zauważał innego człowieka.
  Przez wiele lat ks. Arcybiskup był członkiem Rady Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dziękując Bogu za Jego życie, a w szczególności posługę dla naszej Fundacji, polecamy go miłosierdziu Bożemu.

  [right]Zarząd Fundacji[/right]


  ZBIÓRKA NA STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW I ORGANIZACJE STUDENCKIE UPJPII

  STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UPJPII

  Celem zbiórki jest ufundowanie stypendiów dla studentów i doktorantów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej, podejmujących studia i uczących się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej... czytaj dalej.

  Konferencja naukowa RADOŚĆ SŁOWA – język, interpretacja, translatoryka Biblii.

  Dnia 27 października 2010 roku w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przy ulicy Franciszkańskiej 1 (sala 111 oraz 120) odbyła się konferencja naukowa adresowana do młodych naukowców: RADOŚĆ SŁOWA – język, interpretacja, translatoryka Biblii... czytaj dalej.

  Digitalizacja i inwentaryzacja zbiorów archiwalnych i artystycznych Kościoła i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie  Stan z 2008 r.

  Kościół i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie (Chiesa e Ospizio di San Stanislao a Roma) jest jedną z najstarszych placówek polskich poza granicami kraju. Swoje powstanie zawdzięcza kardynałowi Stanisławowi Hozjuszowi, który w 1578 roku uzyskał od papieża Grzegorza XIII bullę fundacyjną, na mocy której kościół Najświętszego Zbawiciela przy via Bottege Oscure przeznaczył dla nacji polskiej. W latach 80. XVI wieku podjęto budowę nowego kościoła i budynków, których celem było służenie polskim pielgrzymom, licznie przybywającym do Rzymu. W XVII i XVIII wieku Kościół Polski i Hospicjum rozwijało się nadal...
  czytaj dalej.