Współpraca


    Przedstawiciele biblioteki PAT od 1979 r. brali udział w staraniach o powołanie stowarzyszenia polskich bibliotek teologicznych. Uczestniczyli oni także w dorocznych Walnych Zgromadzeniach Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Bibliotek Teologicznych (Conseil International des Associations de Bibliotheques de Théologie - CIABT) na zaproszenie jej przewodniczącego od początku lat osiemdziesiątych do 1994 r. Biblioteka od 1991 r. brała udział w spotkaniach i pracach nad utworzeniem Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES - powołanej w 1995 r. Od tegoż roku, gdy Federacja FIDES została przyjęta na członka zwyczajnego CIABT (obecnie BETH - Bibliotheques Europeennes de Théologie), dyrektor Biblioteki PAT, jako przewodniczący Federacji FIDES, reprezentuje ją na walnych zgromadzeniach Międzynarodowej Rady. Na zaproszenie JM Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej i Federacji FIDES Walne Zgromadzenie CIABT w 1998 r. odbyło się w Krakowie w ramach uroczystości jubileuszu 600-lecia Wydziału Teologicznego. Uczestnicy Rady spotkali się z Metropolitą Krakowskim Ks. Kardynałem Franciszkiem Macharskim, JM Rektorem PAT Biskupem Tadeuszem Pieronkiem, prorektorem ks. prof. Łukaszem Kamykowskim, a także Zarządem Federacji FIDES. Przewodniczący Rady dr A. Geuns złożył wizytę byłemu rektorowi PAT ks. prof. Adamowi Kubisiowi. Uczestnicy spotkania zwiedzili m.in. najcenniejsze krakowskie zabytki, Bibliotekę Jagiellońską i Bibliotekę PAT. Podczas zjazdu referaty wygłosili m.in. prof. Maria Kocójowa i red. Stefan Wilkanowicz zapoznając gości z sytuacją bibliotek oraz problemami Kościoła Katolickiego i kultury w Polsce.