filozofia umysłu i kognitywistyka, 2013/14


Ogólna charakterystyka studiów

Specjalność realizowana w roku akademickim 2013/2014 tylko na II roku studiów.

Dane teleadresowe

Godziny przyjęć stron