Podyplomowe Studia Asystent Rodziny (likwidacja z dniem 30.09.2014 r.), 2013/14


Ogólna charakterystyka studiów

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków: praca socjalna, nauki o rodzinie, socjologia, psychologia, pedagogika (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania stosownego świadectwa jest: zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów, przedmiotów oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej w formie projektu.

Dane teleadresowe

Godziny przyjęć stron