Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej, 2013/14


Ogólna charakterystyka studiów

Podyplomowe Studia z Turystyki Religijnej (lądowej i morskiej) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (cykl studiów trójsemestralnych - 360 godzin dydaktycznych i praktyk) adresowane są:
1. do absolwentów studiów zawodowych (z dyplomem licencjata zawodowego) i magisterskich (z dyplomem magistra) z zakresu turystyki i pilotów wycieczek, pośredników turystycznych, agentów turystycznych, przewodników turystycznych.
2. do absolwentów wszystkich studiów zawodowych (z dyplomem licencjata zawodowego) i magisterskich (z dyplomem magistra).

Dane teleadresowe

Godziny przyjęć stron