Podyplomowe Studia Superwizja w Zawodach Wsparcia Społecznego (likwidacja z dniem 30.09.2014 r.), 2013/14


Ogólna charakterystyka studiów

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków: praca socjalna, nauki o rodzinie, socjologia, psychologia, pedagogika. Zajęcia poprowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, metodami aktywizującymi i kończą się napisaniem pracy dyplomowej oraz jej obroną. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia studiów. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania stosownego świadectwa jest: zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów, przedmiotów oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej.
Studia przygotowują do prowadzenia działań superwizyjnych, zarówno edukacyjno - rozwojowych, jak i form wsparcia w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz innych zawodach wsparcia społecznego. Obecnie nie obowiązują przepisy określające kwalifikacje superwizorów zatrudnianych w instytucjach pomocy społecznej. To pracodawcy określają kryteria wymagań wobec zatrudnianych superwizorów. Od 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma wprowadzić zasady certyfikacji superwizorów pracy socjalnej. Nasze studia niewątpliwie wyprzedzają te działania, a nasi absolwenci mogą stać się prekursorami we wprowadzaniu superwizji do zawodów wsparcia społecznego.

Dane teleadresowe

Godziny przyjęć stron