Aleksander Wwiedienski


(1856-1925) – sympatyzujący z neokantyzmem rosyjski filozof, logik, psycholog, profesor Uniwersytetu Petersburskiego. Nauczyciel Iwana Łapszyna, Siemiona Franka, Mikołaja Łosskiego, Sergiusza Askoldowa. Jeden z inicjatorów powołania do życia pierwszego w Rosji Towarzystwa Filozoficznego oraz jego późniejszy prezes. Autor prac: Próba budowy teorii materii na zasadach filozofii krytycznej (1888), O granicach i oznakach ożywienia... (1892), Logika jako część teorii poznania (1909), Psychologia bez wszelkiej metafizyki (1914).

Artykuły: