Piotr Cebula


ukończył Seminarium Duchowne w Tarnowie. Obronił pracę magisterską nt. temat „Wkład Gottloba Fregego w spór o predykatywny charakter istnienia na tle konfrontacji z B. Pünjerem (Dialog mit Pünjer uber Existenz, Jena 1883)”. Na polu rozważań filozoficznych interesuje się Dowodem ontologicznym św. Anzelma, metafizyką w logice, podstawami matematyki, a także fizyką, kosmologią i astronomią.

Artykuły: