Tomasz Szarliński


doktor filozofii. Zajmuje się zagadnieniami na styku filozofii i wiary.

Artykuły: