Jakub Gomułka


doktor filozofii, absolwent i pracownik Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Interesuje się problematyką znaczenia w filozofii Wittgensteina i fenomenologii oraz problematyką języka religijnego.

Artykuły: