Błażej Baszczak


Doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Publikował m.in. w "Przeglądzie Filozoficznym”, „Fenomenologii”, „Nowej Krytyce”. Jego zainteresowania badawcze dotyczą współczesnej filozofii francuskiej, a w szczególności koncentrują się na istniejących tam odmian fenomenologii, hermeneutyki i teorii podmiotu.

Artykuły: