Michał Pospiszyl


(ur. 1987) – zajmuje się filozofią Boga, metafizyką, fenomenologią, filozofią francuską oraz rosyjską. Publikował w „Kwartalniku Filozoficznym”. Studiuje w Papieskiej Akademii Teologicznej, gdzie jest prezesem Koła Naukowego Studentów Filozofii PAT.

Artykuły: