Bogdan Strachowski


(ur. 1958) – absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant na Wydziale Filozoficznym PAT. Interesuje się relacją między tym, co skończone a nieskończonością aktualną, jej konsekwencjami metafizycznymi, poznawczymi i etycznymi, a także (nie)możliwością wyrażenia jej w języku.

Artykuły: