Piotr Duchliński


doktor filozofii, wykładowca Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” oraz Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zainteresowania: filozofia klasyczna, fenomenologia (Husserl, Ingarden), etyka ogólna i szczegółowa (bioetyka), filozofia religii.

Artykuły: