Adam Kłóś


absolwent WSD w Tarnowie, kapłan diecezji tarnowskiej.

Artykuły: