Przedmiot specjalnościowy VI: Trening kampanii public relations i CSR (2014/15)


Sylabus