Przedmiot specjalnościowy IV: Copywriting (2014/15)


Sylabus