Podyplomowe Studia z Duchowości (rekrutacja zawieszona), 2013/14


Ogólna charakterystyka studiów

Podyplomowe Studia z Duchowości przeznaczone są zasadniczo dla sióstr zakonnych, dla absolwentek szkół wyższych z dyplomem licencjata lub magistra. Studia obejmują wykłady z Duchowości Komunii w wymiarze biblijnym, patrystycznym, dogmatycznym, liturgicznym i moralnym. Ponadto w ramach studiów prowadzone są warsztaty (36 godz.), dotyczące zagrożeń duchowych, szkoły dialogu, teologii ikony oraz towarzyszenia chorym w umieraniu. Celem studiów jest uzyskanie przygotowania do animacji życia religijnego wspólnot i do towarzyszenia duchowego. Absolwentki Podyplomowych Studiów z Duchowości posiadające dyplom magistra teologii będą mogły ubiegać się o uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego po uzupełnieniu różnic programowych, wyznaczonych przez Kierownika studiów licencjackich WT UPJPII. Studia mogą służyć podniesieniu kwalifikacji nauczycieli i wychowawców. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą posłużyć przy planowaniu i realizacji ścieżki rozwoju zawodowego.

Dane teleadresowe

Godziny przyjęć stron