Podyplomowe Studia: Pedagogika Specjalna – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (oligofrenopedagogika) (w przygotowaniu), 2017/18