Studia doktoranckie z filozofii (w języku polskim), 2018/19