Studia doktoranckie z filozofii (w języku angielskim), 2018/19