Dowody ontologiczne


  • Miejsce: Kraków, Bernardyńska 3
  • Termin: 4-5 grudnia 2009

Opis:

Zainteresowanie problematyką tzw. dowodu ontologicznego nie gaśnie. Co roku wychodzą nowe książki nawiązujące to do pracy św. Anzelma, to do rozpraw jego następców. Organizując konferencję, chcemy dać forum tym Wszystkim, którzy obecnie w Polsce zajmują się szeroko rozumianą problematyką dowodów ontologicznych. Chcemy także uczcić św. Anzelma w 900. rocznicę jego śmierci.

Organizatorzy:

Katedra Metafizyki Wydziału Filozoficznego PAT w Krakowie.

Patronat - Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Kierownictwo naukowe konferencji:
ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek
ks. dr Wojciech Kowalski
Sekretarz: Hanna Michalczyk
gorka@ci.edu.pl

Adres do korespondencji: ks. dr Wojciech Kowalski.
ul. Bernardyńska 3
31 – 069 Kraków
tel. (012) 429 27 06; 422 31 44.
Poczta elektroniczna: (W.Kowalski@sosnowiec.opoka.org.pl)

Zgłoszone Referaty:

Program:

Piątek, 4 grudnia 2009
14.45 – Otwarcie konferencji
Sesja I (prowadzi dr hab. B. Brożek, UJ)
15.00 – Uwagi na temat ratio Anselmi z Proslogionu, dr T. Grzesik (Instytut Filozofii UMCS)
15.30 – Dowód ontologiczny Anzelma w świetle Monologionu, dr M. Nowicki (Katedra Logiki UMK)
16.00 – Próba formalizacji ontologicznego dowodu świętego Anzelma, prof. K. Świrydowicz (Zakład Logiki Matematycznej UAM)
16.30 – dyskusja i przerwa na kawę
Sesja II (prowadzi dr hab. Bartosz Brożek, UJ)
17.00 – St. Anselm’s Ontological Argument, prof. M. Duži (VSB-Technical University Ostrava)
17.30 – Gaunilon dzisiaj, prof. J. Woleński (Instytut Filozofii UJ)
18.00 – Funkcja definicji w tak zwanych dowodach ontologicznych, o. dr M. Tkaczyk (Katedra Logiki KUL)
18.30 – dyskusja
Sobota, 5 grudnia 2009
Sesja III (prowadzi prof. K. Tarnowski, WF PAT)
9.00 – Dowód ontologiczny Kartezjusza i jego krytyka: istnienie, wiara, rozum, dr T. Jarmużek (Katedra Logiki UMK)
9.30 – Bóg - byt konieczny, czy możliwy?, dr M. Malmon (Instytut Filozofii UMCS)
10.00 – Od ontoteologii do krytyki dowodu ontologicznego – ewolucja myśli Immanuela Kanta, dr hab. T. Kupś (Instytut Filozofii UMK)
10.30 – dyskusja i przerwa na kawę
Sesja IV (prowadzi prof. K. Tarnowski, WF PAT)
11.15 – Czy możliwy jest ontologiczny dowód istnienia Boga?, ks. prof. P. Moskal (Wydział Filozofii KUL)
11.45 – Aseiczność Boga a fakt Jego istnienia, dr M. Piwowarczyk (Wydział Filozofii KUL)
12.15 – Ikony i idole boskości. Czy dowód ontologiczny jest bałwochwalczy?, M. Pospiszyl (Wydział Filozoficzny PAT)
12.45 – dyskusja
13.00 – 14.00: przerwa na obiad
14.30 – złożenie wiązanki kwiatów na grobie śp. Prof. Jerzego Perzanowskiego
Sesja V (prowadzi ks. dr W. Kowalski, WF PAT)
15.30 – Dowód ontologiczny Hegla, mgr P. Rojek (Instytut Filozofii UJ)
16.00 – Ontologizm i dowód ontologiczny w filozofii rosyjskiej, s. dr T. Obolevich (Wydział Filozoficzny PAT)
16.30 – Przedmioty wieczne i istnienie pierwotnej natury Boga. Analiza argumentu A.N. Whiteheada, dr B. Ogrodnik (Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada, Katowice)
17.00 – dyskusja
Zamknięcie konferencji