Ewolucja wszechświata i ewolucja życia


  • Miejsce: Aula Polskiej Akademii Umiejętności (ul. Sławkowska 17); Auditorium Maximum
  • Termin: 18-19 maja 2009

Opis:

Jest to XIII Krakowska Konferencja Metodologiczna. Inicjatorem całej serii jest ks. prof. Michał Heller, obecnie dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Organizatorzy:

Polska Akademia Umiejętności
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 

Program:

Poniedziałek, 18 maja, Aula Polskiej Akademii Umiejętności (ul. Sławkowska 17)
9:45 OTWARCIE KONFERENCJI:
Prof. dr hab. Andrzej BIAŁAS, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Katarzyna CHAŁASIŃSKA-MACUKOW, Rektor Uniwersytetu
Warszawskiego
Prof. dr hab. Szczepan Biliński, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań
i współpracy międzynarodowej
Sesja przedpołudniowa
10.00 – 10.35 Abp prof. dr hab. Józef śYCIŃSKI
(Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Przyczynowość strukturalna i konwergencja biologiczna w ewolucji kosmicznej
10.35 – 11.10 Dr hab. Andrzej WOSZCZYNA
(Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Jagielloński)
Relikty kosmologiczne
11.10 – 11.30 Dyskusja
11.30 –11.50 Przerwa
11.50 – 12.25 Prof. dr hab. Jacek M. SZYMURA
(Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński)
O powstawaniu gatunków: zagadka odrębności
12.25 – 13.00 Dr Katarzyna A. KASZYCKA
(Instytut Antropologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza)
O pochodzeniu człowieka: sześć milionów lat ewolucji
13.00 – 13.35 Prof. dr hab. Jerzy DZIK
(Instytut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk)
Ewolucja w zapisie kopalnym
13.45 – 14.10 Dyskusja
14.10 – 16.10 Przerwa
16.00 – 18.00 Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33
Dwugłos i dyskusja na temat: Evolution of the Universe – Evolution of Life
Ks. Prof. Michał HELLER (Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Cracow)
Prof. Francisco J. AYALA (University of California, Irvine)
Wtorek, 19 maja
Sesja przedpołudniowa I, Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
9.30 – 10.05 Prof. dr hab. Roman DUDA
(Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski)
Kilka myśli o ewolucji matematyki
10.05 – 10.40 Prof. dr hab. Michał TEMPCZYK
(Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Trzy znaczenia słowa „ewolucja”
10.40 – 11.15 Dr hab. Robert POCZOBUT
(Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku)
Emergencja kontekstowa (na przykładzie własności psychosemantycznych)
11.15 – 11.35 Dyskusja
11.35 – 12.00 Przerwa
Sesja przedpołudniowa II, Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
12.00 – 12.35 Prof. dr hab. Jan KOZŁOWSKI
(Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński)
Czy teorię ewolucji moŜna zmatematyzować?
12.35 – 13.10 Prof. dr hab. Jacek RADWAN
(Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński)
Ewolucyjne przyczyny i skutki rozrodu płciowego
13.10 – 13.55 Dr hab. Bernard KORZENIEWSKI
(Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński)
Powstanie Ŝycia i powstanie (samo)świadomości – rysy wspólne
13.55 – 14.25 Dyskusja
14.25 – 16.00 Przerwa
Sesja popołudniowa
16.00 – 16.35 Prof. dr hab. ElŜbieta KAŁUSZYŃSKA
(Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Godność człowieka
16.35 – 17.10 Ks. Prof. dr hab. Michał HELLER, dr Paweł POLAK
(Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych)
Reakcja Kościoła Katolickiego na teorię ewolucji – Watykan i filozofia
17.10 – 17.45 Prof. dr hab. Jarosław WŁODARCZYK
(Instytut Historii Nauki, Polska Akademia Nauk)
Galileusz i Kepler a mieszkańcy innych światów
17.45 – 18.00 Przerwa
18.00 – 18.45 Dyskusja Panelowa: Wokół ewolucji.
Uczestnicy: ks. prof. Michał HELLER, prof. Jan KOZŁOWSKI, prof. Paweł
KOTEJA, dr hab. Bernard KORZENIEWSKI, dr Jacek URBANIEC
18.45 Zakończenie