Forum Penitencjarne


  • Miejsce: Aula Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8.
  • Termin: 23 kwietnia 2013

Opis:

Celem Forum jest pokazanie znaczenia wiary w procesie resocjalizacji więźniów oraz wskazanie wyzwań kapelanii więziennej. W programie przewidziane są panele dyskusyjne (w których wezmą udział naukowcy, oficerowie Służby Więziennej, kapelani więzienni) oraz spektakl przygotowany przez więźniów. Forum poruszy ważny problem społeczny i może okazać się bardzo owoce dla osób pracujących z osadzonymi lub studentów kierunków takich jak resocjalizacja, praca socjalna, psychologia i pedagogika.

Organizatorzy:

Wydział Nauk Społecznych UPJPII
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej
Służba Więzienna
 

Program:

10.00 otwarcie konferencji
Słowo wstępne:
ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII – rektor UPJPII
płk Krzysztof Trela – dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Krakowie
10.15 panel poświęcony Służbie Więziennej.
moderator: dr hab. Małgorzata Duda, UPJPII
1. Projekcja filmu: Zadania Służby Więziennej
2. Etyka zawodowa i zasady określające postępowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej - kpt. Tomasz Wacławek, OISW Kraków
3. Organizacja opieki hospicyjnej przez Służbę Więzienną – wolontariat więźniów - mjr Robert Witkowski, OISW Gdańsk
11.15 przerwa
11.30 panel poświęcony kapelanii więziennej.
moderator: ks. dr Marcin Cholewa, UPJPII.
1. Wiara szansą czy barierą w resocjalizacji? (perspektywa pedagogiczna) – ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, dziekan WNS UPJPII
2. Wyzwania duszpasterskie kapelanii więziennej
– ks. dr Paweł Wojtas, naczelny kapelan więziennictwa
3. Wymiar pracy kapelana na przykładzie Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie – o. Rafał Piecha OSsT, kapelan ZK w Krakowie Nowej Hucie
4. Współpraca Służby Więziennej z kościołami i związkami wyznaniowymi – ppłk Krzysztof Czekaj, zastępca dyrektora AŚ w Kielcach
12: 45 dyskusja
13: 10 przerwa
13: 40 spektakl przygotowany przez więźniów
14: 20 podsumowanie i zakończenie konferencji