III Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 26-27 wrzesnia 2013

Organizatorzy:

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII